Přihlášení

Dámy a pánové, nezbývá než konstatovat, jak ten čas letí. V lednu, tedy začátkem letošního roku, se náš klub přihlásil do soutěže vyhlášené Nadací Charta 77 pro seniorské kluby. Název Přeplav svůj La Manche napovídá, že to byla a je úžasná výzva. Spojili jsme se se Zdravým městem Litoměřice, to nás podpořilo a mohli jsme po celý únor ve čtvrtek chodit plavat zdarma. To platilo nejen pro LiPen, ale i pro DUT a ostatní litoměřické seniory. Do zelených průkazek, které sloužily jako poznávací znamení, si každý mohl zapsat, kolik bazénů a kdy uplaval. Navíc jsme si zacvičili, vyzkoušeli potápění se apod. Na zdolávání La Manche jsme měli celý únor. No a tady jsou výsledky.

17 členů LiPenu uplavalo 59km, tedy 59 000m. Z DUT plavalo 7lidí, z města podle vrácených průkazek 26. Po sečtení jsem zjistila, že všichni uplavali 103 725m.

Celkem občané Litoměřic uplavali 162 725m. Nádhera! A ještě trošku čísel.

Nejstarší plavkyní byla paní Pilousová, ročník 1927.

Z žen nejvíc uplavala Eva Andělová, 11 500m. Druhá byla paní Milka Kuderová

s 11000m.

I pánové bodovali. Pan Pulgret se může chlubit 13 150m a pan Miroslav Anděl 9300m.

Tak co vy na to?

Plavete dál?

V sobotu 10. října proběhl v litoměřickém hospici Den otevřených dveří. Zúčastnily se ho i zástupkyně našeho spolku, které zde četly o odcházení i naději.
S vybranými tituly posluchače seznámily (zleva): Ludmila Černá, Helena Koňáková, Jaroslava Černá a Zdenka Skálová.

17. prosinec byl pro členy Klubu tvůrčího psaní velkým dnem, mohli se totiž pochlubit svou první knihou s názvem Dneska jsem viděl psa, kterou pokřtil v litoměřické kavárně Káva s párou historik PhDr. Oldřich Doskočil. Kniha nese podtitul Nové pověsti ze starých časů a obsahuje třicet pět pověstí z Litoměřic a jejich blízkého okolí.

 

Eva nás pozvala do divadla na představení Rádobydivadla Klapý Amadeus. Byl to úžasný zážitek!
Děkujeme.

Joomla Template - by Joomlage.com