Přihlášení

Sousedi, pojďte na kafe!

 ›    › zaznělo minulý měsíc městem.

A sousedi přišli!

Měli jsme z toho velikou radost. Podobnou akci jsme pořádali vůbec poprvé, takže jsme byli napnutí, jak ji veřejnost přijme. Abychom získali lepší zpětnou vazbu, poprosili jsme účastníky o vyplnění ankety.
A jak to dopadlo?

Nejdříve čísla:

Anketní lístky nám vyplnilo 34 sousedů.


Odpovídali na tyto otázky:

Kdy jste naposled byli u sousedů na kafi?

Dnes 1

Včera 7

Minulý týden 10

Před měsícem 7

Už si ani nepamatuji 3

Nikdy. Sousedy neznám, ale rád/a bych se s nimi seznámil/a. 5

Nikdy a ani o to nemám zájem. 1

Nedělní sousedské odpoledne se v Litoměřicích v Parku Václava Havla opravdu podařilo.

Zprávu o celé akci si přečtěte na stránkách Litoměřicko24.

Děkujeme Faitradovému městu Litoměřice a Ústecké komunitní nadaci, která projekt podpořila z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu a prostředků společnosti AIRPRODUCTS spol. s r. o.

 

 je nový projekt Spolku LiPen, který volně navazuje na probíhající klubové besedy a klade si za cíl posílit setkávání lidí, podporovat jejich společné aktivity. Nově chce také vytvořit platformu pro výměnu zboží a služeb, bez potřeby peněz, s ohledem na nízkopříjmovou seniorskou skupinu. Zároveň bude zahrnovat i vzdělávací a osvětovou kampaň na podporu spravedlivého obchodu.

Joomla Template - by Joomlage.com