Udělejte si procházku kolem kina Máj a načerpejte pozitivní energii od těch, kteří v Litoměřicích POMÁHAJÍ, ABY SVĚT BYL V POŘÁDKU a to nejen v době krize, ale kdykoliv mimo ni.
Fungování řady organizací / spolků je omezeno, akce pro veřejnost pozastaveny, ale všichni se snaží dělat maximum pro to, aby pomáhali tam, kde je potřeba nebo aby přinášely oživení kulturního života online.
Jednotlivé organizace či jednotlivci se rozhodli ve spolupráci s kinem Máj přinést všem kolemjdoucím střípky naděje, střípky dobrých zpráv a skutků. Výstava je příležitostí k vzájemnému povzbuzení a podpoře.
A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ORGANIIZACE UKÁZAT, ŽE STOJÍ ZA TO, JE V JEJICH ČINNOSTI PODPOŘIT.

Děkujeme kinu, zapojeným organizacím i kolemjdoucím za podporu.

Diakonie Litoměřice
Ekologické centrum výchovy SEVER
Dílna ručního papíru
Hospic sv. Štěpána
Dílna Litho Litho
Sváťovo dividlo
Shinebean
Kinoklub Ostrov
KOZA - Komunitní zahrádka
Sdílna
Centrum náhradní rodinné péče
Spolek LiPen
Český červený kříž a Kontaktní centrum Litoměřice
Naděje, pobočka Litoměřice a Lovosice
Nadační fond BigMat


foto Aleš Podivínský