19. října se ve 14 hodin sejdeme ve společenské místnosti ČSOP (nad čajovnou) k novému zvolení výboru. Budeme také měnit znění stávajících stanov a plánovat akce na další rok, tak všichni přijďte.
Můžete přinést i malé občesrtvení.