Členky a členové klubu se scházejí pravidelně každý pátek od devíti hodin v Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.