Pokud vám přerůstá přes hlavu kolotoč každodenních povinností a chce se vám být někde jinde a žít úplně jiný život, pak sáhněte po knize věhlasného španělského spisovatele Ildefonsa Falconese Bosá královna. Dostanete se do poloviny 18. století a budete sdílet osudy lidí žijících v Seville, Madridu, Cádizu, Malaze a jinde.

Pár následujících dní zapomenete na svoje starosti, stanete se součástí jiného světa.

To, co je v románu ztvárněno na pěti stech padesáti dvou stranách vás bude povznášet, ale i tlačit k zemi. Setkáte se tam s láskou a vášní ve všech jejich podobách, s hrdostí, věrnosti k tradicím a zásadám, touhou po svobodě, statečností a odhodláním nenechat se zlomit. Protiváhou však bude také mnoho špatností – nesnášenlivost, nespravedlnost, zášť, proradnost, ponižování a krutost.

Výchozími postavami jsou dvě mladé ženy. Černoška Caridad, která byla právě propuštěná z otroctví a ne z vlastní vůle připlula lodí z Ameriky do cizí země. Se svobodou si neví rady, celý dosavadní život jí určovali jiní. Její oporou a věrnou kamarádkou se stane sotva patnáctiletá cikánka Milagros. Život těchto dvou dívek se prolíná s osudy mnoha dalších pozoruhodných lidí, kteří se setkávají v cikánských chatrčích, v ulicích a krčmách Triany, ale také na pašeráckých stezkách či ve věznicích, na portugalském pobřeží i v Gibraltaru, nebo v madridském divadle.

Caridad si přízeň některých získala svým krásným zpěvem, jímž uměla vyjádřit všechen smutek života otroků. Milagros své životní pocity zase dokázala ztvárnit vášnivým tancem. Tyto dovednosti velmi ovlivnily běh jejich životů. Autor knihy dokázal zpěv jedné a tanec druhé popsat tak, že čtenář slyší a vidí.

Bosá královna je kniha, která nenechá nikoho chladným. Zkušený autor na osudech jednotlivců i celých rodin vykreslil střet odlišných kultur a nesnadné hledání cest k sobě. Téma velmi živé.

 

Ildefonso Falcones Bosá královna
přeložila Jana Novotná
vydalo nakladatelství Argo v roce 2013
vydání první

 

Jaroslava Černá